[Infographic] Doanh nghiệp cần nộp những báo cáo nào cho cơ quan Thuế

[Infographic] Doanh nghiệp cần nộp những báo cáo nào cho cơ quan Thuế

Hầu hết các doanh nghiệp khi làm việc thường ít chú ý đến những lịch biểu báo cáo cho cơ quan thuế. Dẫn đến việc có thể bị phạt hoặc nặng hơn. Hoặc là cơ quan thuế thu hồi lại mã số thuế và giấy phép kinh doanh.

[Infographic] Doanh nghiệp cần nộp những báo cáo nào cho cơ quan Thuế

Nguồn: blog.1ketoan.com

XEM THÊM: Thế nào là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ?

đầu tư vset