[Infographic] Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, kinh tế số chiếm 20% GDP; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân trên 6,5%/năm,…

[Infographic] Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025

Nguồn: TTXVN

THAM KHẢO CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ MỚI TẠI ĐÂY:

đầu tư vset    Nội dung câu hỏi của bạn

    error: Content is protected !!

    xây dựng trương gia