[Infographic] Sáng kiến phục hồi ngành du lịch tại một số nước châu Á

Một số quốc gia châu Á đã có những sáng kiến phục hồi ngành du lịch nội địa trong bối cảnh “sống chung” với đại dịch Covid-19.

[Infographic] Sáng kiến phục hồi ngành du lịch tại một số nước châu Á

Nguồn: TTXVN

đầu tư vset