Chứng Khoán

[Infographic] Thị trường chứng khoán toàn cầu và Việt Nam dưới tác động của dịch Covid-19

Trong 6 tháng đầu năm; diễn biến thị trường chứng khoán thế giới biến động rất mạnh; rất nhanh, do tác động trực tiếp của dịch bệnh Covid 19.

[Infographics] Thị trường chứng khoán toàn cầu và Việt Nam dưới tác động của dịch Covid-19

Nguồn: tapchitaichinh.vn

Bài viết liên quan

Back to top button