[Infographic] Xu hướng phát triển cuộc sống đô thị thông minh

Cuộc sống ngày càng hiện đại và phát triển đi cùng với đó là sự cải tiến công nghệ và phát triển đô thị thông minh hơn để phục vụ nhu cầu con người. Tham khảo Infographic dưới đây để có cái nhìn toàn diện về thành phố ứng dụng mô hình công nghệ vào cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

[Infographic] Xu hướng phát triển cuộc sống đô thị thông minh

Nguồn: goodmoney

đầu tư vset