[Inforgraphic] Bức tranh thị trường trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong những tháng đầu năm qua đã có những chiều hướng tăng trưởng và kết quả tích cực. Dù ảnh hưởng của đại dịch Covid nhưng không làm tác động nhiều đến khối lượng phát hành trái phiếu ra thị trường. Cùng đón xem Inforgraphic tổng hợp những diễn biến chính của thị trường trái phiếu của tinnongthitruong dưới đây nhé!

[Inforgraphic] Bức tranh thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm nay

Nguồn: Bộ Tài chính 

đầu tư vset